- Reklama -události
DomůBydleníBuďte šetrní k přírodě s ekologickými dlažbami

Buďte šetrní k přírodě s ekologickými dlažbami

- Reklama -aktualita

V dnešní době je příroda vystavena mnoha překážkám. Stačí se podívat na zpevněné povrchy. Stále více plochy tvoří zastavěné území, které brání přirozenému vsakování a filtraci dešťové vody.

Silniční komunikace, příjezdové cesty k budovám či domům, odstavné plochy a parkoviště by se však s využitím propustných ekologických dlažeb mohly stát mnohem přívětivějšími pro přírodu.

Propustnost vytvářejí spáry, ne materiál samotný

Ekologická dlažba tvořená z betonu je velmi pevná a odolná. Většina těchto dlažeb je za účelem použití na velkých plochách dokonce odolná i vůči pojezdu osobními automobily. Přesto mluvíme o propustném řešení, které však nezajišťuje samotný materiál prvků dlažby, ale širší spáry spolu se speciálními odvodňovacími kanálky a jinými specifickými technickými řešeními. Ty umožňují zvýšenou schopnost absorbovat větší množství vody z povrchu.

Na propustnosti záleží

Rozsah užitku propustnosti dlažby je mnohem větší, než se na první pohled může zdát. Nejde jen o to, abyste z auta před domem vystoupili i za intenzivního deště bez nutnosti použít gumové holínky, kalužím by se děti jistě potěšily. Větším problémem při použití nepropustných, resp. málo propustných řešení na zpevněných plochách (například litý beton, asfalt ale i standardní dlažby s úzkými spárami) je odvodňování území, na které dešťová voda dopadá. Pokud je voda spádem odvedena z takové plochy do kanalizace, dochází k několika problémům: půda přichází o přirozený zdroj závlahy pro veškerou zeleň v prostoru, zvyšuje se riziko eroze půdy a dochází dokonce ke znečišťování vodních toků dešťovou vodou, která obsahuje různé kontaminanty.

Ekologické dlažby jsou řešením těchto problémů. Umožňují vsakování dešťové vody v místě jejího dopadu na zemský povrch. Voda pronikne přes široké spáry dlažby do štěrkového podloží plochy, které ji částečně pročistí a zadrží dostatečné množství pro její postupné pronikání do nižších vrstev. Dříve než voda pronikne do zásob podzemních vod, je již jednotlivými vrstvami podloží a půdy dostatečně pročištěna. Část vody se naopak prostřednictvím širokých spár snáze odpaří z plochy do ovzduší.

Spáry s trávou nebo štěrkem

Písková či štěrková výplň spár je standardem iu ekologických dlažeb. Vybrané druhy však umožňují díky širším spárám použít i skutečně „zelené“ řešení – vhodná výplň a nasazená tráva dodají prostoru ještě přírodnější charakter.

Ekologické, ale současně atraktivní a ekonomické řešení

Moderní výrobní technologie umožňují vytvářet různorodé ekologické dlažby – k dispozici jsou jak tvarově, tak i barevně atraktivní řešení. Netřeba přitom uvažovat o zvýšených nákladech na realizaci plochy v porovnání s běžnými dlažbami. Tento stále poměrně nový typ dlažeb si díky svým přednostem získává stále více příznivců a vidět jej můžeme nejen na veřejných prostranstvích, ale také před garážovými vraty nebo v prostorách soukromých zahrad.

Obecně platí, že údržba dlažby je nenáročná. Dá se čistit, příp. lze jednoduše vyměnit konkrétní kusy dlažby. Je proto vhodné odložit si nějakou zásobu již při pokládce, abyste nezůstali po letech překvapeni, že daný design dlažby již není k dispozici.

Ekologické dlažby Semmelrock

Společnost Semmelrock si je vědoma, že může pomoci zájemcům o ekologická řešení zpevněných ploch a tuto odpovědnost cíleně přetavuje do rozsahu nabídky svých ekologických dlažeb. Ty se vzájemně liší provedením, formáty i vizuální stránkou povrchu. Jejich využití je opravdu široké – ať už mluvíme o chodnících, zahradním posezení, soukromých cestičkách, nebo o veřejných plochách a parkovištích, své benefity projeví ekologické dlažby kdekoli.

Rettango® kombi EKO

Moderní ekologická dlažba Rettango kombi EKO splňuje nejen ekologické, ale také estetické trendy. Vyniká škálou dvou decentních melírovaných variací, které můžete snadno sladit s moderní architekturou. Navíc vytváří až 1,5 cm spáry pro odtok srážkové vody. Můžete je dozdobit spárovacím pískem nebo trávníkem. Její využití naleznete kolem celého domu včetně příjezdových cest do garáže.

- Reklama -podnikatel
- Reklama -PR články
Nejnovější články
- Reklama -PR články
Další články autora
- Advertisement -podnikatel